IGD-hdr

Want wat ben je in feite?

May 3, 2013

Laat toe dat er licht is, overal, heel veel licht.
Fysisch, in het lichaam, van de tipjes van je tenen
tot de top van je kruin en helemaal errond,
een gevoel van welbehagen en een zeer fijne ontspanning.

En voorbij het fysische, in de eindeloze ruimte….

Wees niet verstoord over ongewenste gedachten.
Laat ze maar zijn.
Zij lossen toch op in deze ruimte.

Terwijl je een wordt met deze eindeloze lichtruimte
zal je misschien een geringe harteklop kunnen waarnemen
van Moeder Aarde die jou nog steeds een centrum biedt.

Als de trein van gedachten stopt
stap van de trein.
Laat hem zonder jou vertrekken.

Want wat ben je in feite?
Laat het licht jou meenemen.
Laat liefde jou uiteen stuiven.

Geen beelden meer nu van wat je misschien zou zijn.
Onbelemmerd gewaarzijn van bewustzijn zelf.

Voor de hemellichamen tot stand kwamen
was jij reeds dit.

Als je je hiermee vereenzelvigt
eerder dan met iets wat beperkt is
is het te verwachten dat je in verrukking bent.

IG-hdr

Let There Be Light

May 3, 2013

Let there be light, everywhere, lots of light.

Physically, in the body, from the tips of your toes
to the top of your crown and all around,
a sense of wellbeing and a very pleasant relaxation.

And beyond the physical, into endless space….

Do not be upset about unwanted thoughts.
Let them be.
They evaporate in this space anyway.

As you become one with this endless space of light
you may be able to detect a faint heartbeat
of Mother Earth still giving you a center.

When the train of thoughts stops
get off the train.
Let it depart without you.

What are you anyway?
Let the light take you.
Let love disperse you.

No more images now of what you might be.
Unobstructed awareness of awareness itself.

Before the galaxies came into being
you already were this.

When you do identify with this
rather than with something limited
it is natural to be in bliss.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting