IGD-hdr

Ontspan je rond de reis

August 24, 2012

De diepe vrede die naar jou komt
terwijl je aan het beschouwen bent wat je echt bent
IS in feite wat je echt bent.
Dit inzicht alleen al leidt jou gegarandeerd naar huis,
opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Naar huis gaan naar de liefde die je reeds bent
is de oudste, de prachtigste en de moedigste reis
die ter beschikking staat doorheen de kosmos.
Al de wijze mensen zullen jou vertellen:
dit is de enige die het echt waard is om te ondernemen.

Schittering verlicht het gewone.
Deuren gaan open naar het buitengewone.
De ogen van liefde nemen alles waar als een.

Zoeken – vinden – worden – zijn.
Elk deel van je pad heeft zijn eigen schoonheid.
Elk voorziet jou van onpeilbare genezing.

Als je zou weten hoeveel engelen, gidsen en leraren
jou begeleiden gedurende elke stap
dan zou je je geen zorgen maken over de bestemming.
Je zou in diepe overgave zijn, precies nu.

Elkeen van jullie heeft dit pad al bewandeld.
Je herinnert je zelfs sommige wegwijzers.
Deze keer wandel je tot het hele eind.

Ontspan je rond de reis.
Ontspan je rond jezelf.
Je bent helemaal lieflijk zoals je bent.
Dit te weten en te vertrouwen is het grote geschenk van thuis te komen.

IG-hdr

Brightness Illuminates the Ordinary

August 24, 2012

The deep peace that comes to you
while you are contemplating what you really are
actually IS what you really are.
This insight alone is guaranteed to take you home,
again and again and again.

Going home to the love that you already are
is the oldest, the most magnificent and the boldest voyage
available throughout the cosmos.
All the sages will tell you:
this is the only one worth the undertaking.

Brightness illuminates the ordinary.
Doors open into the extraordinary.
The eyes of love perceive everything as one.

Seeking — finding – becoming – being.
Each part of your journey has its own beauty.
Each one provides you with profound healing.

If you would know how many angels, guides and teachers
are accompanying you during each step
you would not worry about the outcome.
You would be in deep surrender, right now.

Each one of you has walked this path before.
You even remember some signposts.
This time you are walking all the way.

Relax about the journey.
Relax about yourself.
You are completely lovable as you are.
Knowing that and trusting that is the great gift of coming home.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting