IGD-hdr

Om dit te bewerkstelligen

April 27, 2012

Het allermooiste geschenk aan jezelf
is veel ruimte toe te laten in je hart
om de omhelzing van je ware natuur te ontvangen.

Om dit te bewerkstelligen
zou je om het even welk beeld van het Goddelijke dat jou beroert,
kunnen oproepen,
om het even welke gids of leraar met wie je je dichtbij voelt,
of om het even welke eenheidservaring die jou ooit is overkomen.

Er is nog een stap die bruikbaar blijkt te zijn –
geef een zachte suggestie aan je kleine ik, het ik van de persoonlijkheid
om zich terug te trekken op de achtergrond
en nodig de liefde die je bent uit
om helemaal de voorgrond in te nemen.

Nu, waarlijk, sta je op stevige grond.
Jij bent verbonden met de eeuwigheid
en je weet met zekerheid
dat wat je aan het zoeken was
deze werkelijkheid is, de werkelijkheid van wat je bent.

Je moet nooit weg van hier.
Als je je per ongeluk verloren voelt
wees gewoon bereid om terug te keren op deze stappen.

Genezing blijft gebeuren op zo vele niveaus
terwijl je je identiteit als liefde koestert.

Nu, als een fijn gestemd instrument
speel je jouw perfekte partituur in het kosmische orkest.

IG-hdr

The Most Wonderful Gift to Yourself

April 27, 2012

The most wonderful gift to yourself
is to allow plenty of room in your heart
to receive the embrace of your true nature.

To facilitate this you could invoke
any image of the Divine that touches you,
any guide or teacher you feel close to,
or any unity experience that has ever come to you.

One more step may prove to be useful –
gently suggest to your little me, the me of the personality
to recede in the background
and invite the love that you are
to fully occupy the foreground.

Now, truly, you are standing on solid ground.
You are connecting to eternity

and you know with certainty
that what you have been searching for
is this reality, the reality of what you are.

You never have to leave from here.
If you feel lost, accidentally, just be willing
to retrace these steps.

Healing continues to take place on so many levels
as you cherish your identity as love.

Now, as a finely tuned instrument
you are playing your perfect part in the cosmic orchestra.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting