IGD-hdr

Je openheid is de uitnodiging

November 30, 2011

Als je aandachtig bent
dan kan je je bewust worden, nu op dit ogenblik,
van een lichtgevende uitgestrektheid zonder grenzen.

Er is een nulafstand
tussen deze uitgestrektheid en je ware natuur.

Deze ervaring ligt in het centrum van elke meditatie, elk gebed, elke genezing.
Het brengt jou de almachtigheid bij van een liefde zonder voorwaarden,
beschikbaar wanneer ook je ervoor zorgt ze uit te nodigen.

Je openheid is de uitnodiging.

Het allerkrachtigst is dat zelfs een kleine opening in het hart
jou in de juiste richting doet schuiven.
Wat een mooi proces.
Manifestatie volgt sacrale intentie.
Intentie heiligt actie.

Om het even welke glimp is voldoende
om weer op te vorderen wat je altijd geweest bent –
liefde die rust in liefde.

Terwijl je je sacrale identiteit terugvordert
dien je op een nederige en direkte manier
de bestemming van Gods schepping.

IG-hdr

Manifestation Follows Sacred Intention

November 30, 2011

When you pay attention
you can become aware, in the present moment,
of a luminous vastness without any boundaries.

There is zero distance
between this vastness and your true nature.

This experience is at the heart of any meditation, any prayer, any healing.
It teaches you the omnipotence of a love without conditions,
available whenever you care to invite it.

Your openness is the invitation.

Most powerfully, even a slight opening in the heart,
nudges you in the right direction.

What a beautiful process.
Manifestation follows sacred intention.
Intention sanctifies action.

Any glimpse will do to help you reclaim what you always have been –
Love resting in love.

As you are reclaiming your sacred identity
you are serving humbly and directly the purpose of God’s creation.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting