IGD-hdr

Als onheil toeslaat

March 11, 2011

(deze gidsing kwam door de ochtend na de tsunami)

Als onheil toeslaat
is aanhoudend gebed de gepaste reactie.

Visualiseer de aarde en alles wat er op woont
als verbonden door een sacrale liefde
die nooit kan worden uitgeblust.

Verbind jouw hart met het hart van Groene Tara,
Moeder Maria, Kwan Yin, Isis, Avelokisteswara —
belichamingen van genezing en mededogen.

De kwaliteit van zich inleven opent de hartchakra,
transformeert lijden en maakt je tot een beter wezen.

Doorheen dit alles zal je merken
hoeveel steun er werkelijk is.

Met elk gebeuren in je eigen leven kan je op dezelfde manier omgaan.
Bid, ga naar binnen voor advies, vertrouw dat het Goddelijke jou inspireert.

De wereld is onbestendig.
Liefde is dat niet.

Weet dat jij liefde bent.

IG-hdr

The World is Impermanent. Love is Not.

March 11, 2011

(this guidance came the morning after the tsunami struck)

When disaster strikes persistent prayer
is the appropriate response.

Visualize the earth and everything that dwells on it
as interconnected through a sacred love
that can never be extinguished.

Connect your heart with the heart of Green Tara,
Mother Mary, Kuan Yin, Isis, Avelokitesvara —
embodiments of healing and compassion.

The quality of empathy opens your heart chakra,
transforms suffering and makes you into a better being.

Through all this you will notice
how much support there really is.

Every event in your own life can be handled in the same way.
Pray, go inside for guidance, trust the Divine to inspire you.

The world is impermanent.
Love is not.

Know that you are love.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting