IGD-hdr

Het is zo sacraal

December 3,2008

Angstgedachten,
gedachten aan tekort en beperking
zijn geen goed gezelschap voor jou.
Zij verduisteren het licht van je ware zelf
dat in staat is briljant te schitteren
op gelijk welk ogenblik.

Gedachten aan vrede en volmaaktheid,
gedachten aan harmonie en liefde
en overvloed voor iedereen
brengen je dichter tot je echte zelf
aangezien zij er de weerspiegeling van zijn.

En er is de vreugde geen gedachten te hebben.
Enkel te zijn.
Enkel te rusten in de eeuwigheid van je ware zelf.

Er zijn geen problemen hier
daar je EEN bent met liefde.
Zelfs de wereld is jouw oester.
Deze waarneming zal standhouden
zolang als je verblijft in het ware zelf.

Mocht een zekere situatie jou reactiveren
en je voelt jezelf terugvallen in afscheiding,
dan, en enkel dan, is het tijd om je onderzoek te beginnen.
Wie is terug in afscheiding aan het vallen?
Dit eenvoudig onderzoek zal je opnieuw vestigen in de eenheid
met jezelf en met de rest van het universum.

Hou van het echte zelf.
Het is hoe dan ook het enige wat je bent.
Je deelt het met iedereen en alles.
Het is zo sacraal.

IG-hdr

Love the Real Self

December 3, 2008

Thoughts of fear,
thoughts of lack and limitation
are not good company to keep.
They obscure the light of your true self
which is able to shine brilliantly
every single moment.

Thoughts of peace and perfection,
thoughts of harmony and love
and abundance for everyone
bring you closer to your real self
since they reflect it.

And there is the joy of having no thoughts at all.
Just being.
Just resting in the eternity of the true self.

There are no problems here
since you are one with love.
Even the world is your oyster.
This perception will hold
for as long as you abide in the true self.

If some situation were to trigger you
and you feel yourself falling back into separation
then, and only then, is the time to start your investigation.
Who is falling back into separation?
This simple investigation will reestablish you into oneness
with yourself and with the rest of the universe.

Love the real self.
It is all you are anyway.
You share it with everyone and everything.
It is so sacred.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting