Want wat ben je in feite?

May 3, 2013

Laat toe dat er licht is, overal, heel veel licht.
Fysisch, in het lichaam, van de tipjes van je tenen
tot de top van je kruin en helemaal errond,
een gevoel van welbehagen en een zeer fijne ontspanning.

En voorbij het fysische, in de eindeloze ruimte….

Wees niet verstoord over ongewenste gedachten.
Laat ze maar zijn.
Zij lossen toch op in deze ruimte.

Terwijl je een wordt met deze eindeloze lichtruimte
zal je misschien een geringe harteklop kunnen waarnemen
van Moeder Aarde die jou nog steeds een centrum biedt.

Als de trein van gedachten stopt
stap van de trein.
Laat hem zonder jou vertrekken.

Want wat ben je in feite?
Laat het licht jou meenemen.
Laat liefde jou uiteen stuiven.

Geen beelden meer nu van wat je misschien zou zijn.
Onbelemmerd gewaarzijn van bewustzijn zelf.

Voor de hemellichamen tot stand kwamen
was jij reeds dit.

Als je je hiermee vereenzelvigt
eerder dan met iets wat beperkt is
is het te verwachten dat je in verrukking bent.

Leave a comment