Home | Handbook for the Evolving Heart | English Schedule | Dutch Schedule | Trips with Frank & Kathy
About Kathy Melcher | Inspired Guidance | Directions | Archives | Contact

[English Version] All Inspired Guidance © Living Light Center (Frank Coppieters)

Inspired Guidance

Vertaling (De Dag na de aanslagen in Brussel)

March 23, 2016

Adem liefde in.
Adem liefde uit.

Nu ben je in het centrum van de waarheid van wat jij bent.

Hoe kan de mensheid ooit leren?

Het tegengif voor vrees en geweld
is luisteren naar wat liefde te zeggen heeft.

Liefde heeft woorden van wijsheid.
Liefde is het antwoord en de nooit falende troost.

Geen gebeurtenis kan jou tegenhouden
om jou open te stellen en de vrede in jou te vinden.

Verenigd hierin ben je verbonden
en gesteund in de eenheid van liefde
en de schoonheid van je eeuwig wezen.

De wijdsheid van jouw stilte is een gebed
en kan niet misbegrepen worden.

Zij omarmt de hele planeet
en verzacht het lijden.

Jij bent het licht in deze wereld.
Jouw aanwezigheid maakt een radicaal verschil uit.

Wat jij bent, deel je.
Wees liefde.

Bij elke aanleiding, bij elke uitdaging
hernieuwt liefde haar uitnodiging
om te zijn wat jij bent.

March 20, 2016

De belofte en de gelofte van het Lentepunt.

In een intelligent en welwillend universum
wordt nieuwe schepping altijd verwelkomd.

Op planeet Aarde geven alle schepsels nog steeds zeer diep gehoor
aan de cyclussen van de Natuur.

Wat is op deze veelbelovende dag jouw diepste verlangen
voor jouw leven en voor het leven op deze aarde?

Ben jij bereid om jou te laten leiden
door het onbegrensde hart van wijsheid en mededogen?

Heb jij vertrouwen dat jij al de nodige know-how hebt?

Ben jij bereid om een begroeting te geven
aan de zon, het water, de lucht, Moeder Gaia?

Ben jij bereid om, in diepe dankbaarheid,
te begroeten waarvoor je geschapen bent?

Zie je dat een begroeting geven en dankbaarheid
de twee vleugels van het onbegrensde hart zijn?

Als je dit alles ziet
ben je echt wel op weg om deze dag te vieren.

Elk daad van aardigheid, elke daad van vergeving,
zichtbaar of onzichtbaar, maakt een verschil uit.

Juist zoals jij, is het hele universum, op een bepaald niveau, zich bewust van alles.

Ruimdenkendheid, ten dienste gesteld aan een open hart,
kan al de afsluitingen neerhalen
tussen jou en volledige vrijheid.

December 11, 2015

Luister.
Luister naar de zachtheid van de regen en ontspan erin
zo lief, zo diep, zo volledig als je maar enigszins kan.

Je ware natuur heeft geen verfijning nodig.
Ze is absoluut volmaakt zoals ze is.

Je kan je zelfs haar geboorte niet herinneren
daar het nooit onderworpen is geweest
aan de door de mens gemaakte wetten van de tijd.

Maar de meesters, om het even welke meester van waarheid en wijsheid,
willen jou echt aanmoedigen om je te herinneren wat je waarlijk bent.

1 glimp.
Zelfs een enkele glimp hiervan
openbaart meer dan gelijk welke Schrift.

Hij neemt jou naar de diepe stilheid
waaruit alle activiteit en alle niet-activiteit naarboven rijzen.

Hij neemt jou naar de alles doordringende liefde
voorbij de verstrooiingen van het denken.

Velen zijn voor jou gekomen, je spiritiuele voorouders,
die op aarde gewandeld hebben in het weten van wat ze zijn.
Nu zijn er zo veel van jullie
dat een sprong in evolutie niet onrealistisch is.

Moge eeuwigdurende vrede op jou neerdalen terwijl je je herinnert,
voortdurend, oplettend en zeer liefdevol
wat jij bent en altijd zult zijn.

Shalom!
Vrede!
Ananda!

 

December 9, 2015

Vergeet nooit –
deze keer kies je vrijwillig voor het pad van vreugde.

Op dit pad ben je een liefhebbende vriend voor jezelf.

Op dit pad geniet je ervan naar binnen te keren
en grootse, open ruimte te vinden.

Onderweg, zonder iets te vermijden,
tref je openheid na openheid aan.

Je hart is de gids.
Je open geest is de gelukkige dienaar.

Zo een tocht kan niet mislukken.
Er is geen vooropgezet plan.
Er is geen gehechtheid.

De geestestoestanden komen en gaan.
Bewustzijn van wat jij echt bent
groeit, ogenblik na ogenblik.

Dit bewustzijn is niet individueel.
Het deelt zichzelf, tegelijkertijd, met iedereen.

Deze aanwezigheid, deze ongehinderde aanwezigheid,
wordt niet lastig gevallen door het gebabbel van het denken
en gevoelens van ontoereikendheid.
Deze aanwezigheid is de vreugde zelf en dit ben jij.

 

August 28, 2015

De stilte is zich aan het verdiepen
en sacrale stootkracht aan het winnen.

Ontwaken is aan het gebeuren.

Het hart is de hoogste soetra en tantra.

Laat nu alle beperkende geloofssystemen los.

Waarom ontwaken uitstellen voor een toekomstige manifestatie
als je precies nu geroepen wordt?

Zie de eenvoud, de schoonheid en de fundamentele goedheid
van je eigen ware natuur en deel het met anderen, wanneer mogelijk.

Weet dat hulp beschikbaar is van zo velen die met jou stappen, altijd.

Ontvang de zoete zegeningen van Heer Krishna.

Ontvang de liefdevolle zegeningen van Heer Jezus.

Ontvang de sacrale zegeningen van de Heilige Kabbalah.

En tenslotte, ontvang de tantrische zegeningen van Prajnaparamita,
Nobele Godin van Transcendentale Wijsheid,
met wie alle boeddha’s verbonden zijn, van buik tot buik.

Terwijl je stilte tot een oceaan van mededogen wordt,
wordt jij, en alle wezens met jou, bevrijd.

February 13, 2015

Zet jezelf niet klem.
Blijf je inlaten met het heilige onderwijs van het leven.

Onder de vele leraren is Liefde zoals de Hogepriesteres.
Wanneer je twijfelt, stel jezelf de vraag “Wat zou Liefde doen?”

Weerstand hebben tegen Liefde
is een vorm van wrok koesteren tegen het leven.

Liefde bloeit mooi op in een klimaat van durf en nieuwsgierigheid,
overgave en aanvaarding.

Weiger absoluut om jezelf zielig te vinden.
Liefde stijgt uit boven dit alles, in een oogwenk.

Jij bent Liefde.
Laat dit binnenkomen
tot je weet en voelt dat dit de waarheid is over jou.

Jij bent Liefde, zelfs voor het begin van het begin.

Weten wat jij bent, eindigt de projektie van de afscheiding.

Jij bent Liefde.
De dienaar van de priesteres en de priesteres zelf.

Vergeten wat jij bent, is miserie.
Je herinneren wat jij bent, is geluk.

November 28, 2014

Een grote aanwezigheid wil zichzelf delen met jou.

Waar ook er gevoeligheid is, is er doorgeving.

Zeg aan je voeten, je knieen, je benen en je heiligbeen
om wortels te groeien tot diep in de buik van de aarde.

Suggereer aan je seksuele centrum en je zonnevlecht
om helemaal op hun gemak te zijn, zich uit te breiden in de ruimte
en op een aangename en natuurlijke manier springlevend te zijn.

Vraag nu aan je hart om tegelijk sterk en zacht te zijn,
gevoelig en alles omarmend.

Laat geen afstand tussen jouw hart en het kosmische hart.

Je keel, je derde oog, je kruin zijn aan het vibreren in eendracht.
Zij ontvangen een heldere uitzending van het intergalactische licht.
Laat het over jou stromen.

Wees je bewust dat jouw potentieel geactiveerd wordt.

Jouw potentieel voor goedheid, voor eenheid, voor liefde en mededogen
is buitengewoon.

Jouw aspiratie is vast en krachtig zoals het is.
Jij bent de oprijzing aan het bevorderen
van een zeer weldadige en harmonieuze werkelijkheid.

Doorheen jou als een kanaal en anker
kan ze manifesteren zodat iedereen er deel aan kan hebben.

Alles rondom jou is aan het trillen met potentieel en goddelijke schepping.

April 23, 2014

Verwelkom je gevoelens, je gedachten, je lichamelijke gewaarwordingen
en nodig dan Goddelijke Moeder uit om je hart aan te raken
met haar magische vingers zodat het volledig kan opengaan en verzachten
en zijn lied van eeuwige liefde zingen.

Je mag zachtjes naar haar toe buigen
terwijl zij deze genezing voor je hart aan het uitvoeren is.

Een houding van toewijding
ontwaakt de verbazing van het onschuldige kind in jou.

Dit kind is nog niet geblaseerd.
Het heeft voeling met de onzichtbare werelden.

Het spreekt tot de dieren, tot de feeen en wordt omringd door speelmakkers.

Als je deze zin voor verbazing, voor entoesiasme, voor avontuur
terug in je leven zou kunnen toelaten.

De zegeningen van Goddelijke Moeder
worden gegeven aan iedereen die erom vraagt.

In haar aanwezigheid lossen de bekommernissen zich op
en dankbaarheid en vrijgevigheid wellen op diep vanbinnen jou.

Als moeder van het universum
beschermt ze haar kinderen tegen onheil en onwetendheid.

Als je je in haar aanwezigheid bevindt, besef je hoe dierbaar dit leven is,
hoe dierbaar jij bent en hoe ongelooflijk het plan voor kosmische evolutie is.

Goddelijke Moeder zegent jou opnieuw
en zal beschikbaar blijven als jij daarvoor kiest.

November 20, 2013

Ja.
Helemaal op deze manier.
Stop met je te jagen en met tobben.
Ogenblikkelijk voel je je meer verbonden met je lichaam, met je hart
en vooral met de wijdsheid die jij altijd bent.

Het leven kan geen aaneenschakeling zijn van afleidingen.
Het is een uitnodiging om in het mysterie te leven
en in overgave van wat onkenbaar is.

De mystici spreken hierover als leven in God,
leven in liefde, leven als je ware zelf.

Op dit pad zijn verlegt jouw perspektief.
Het maakt jou geweldig dankbaar voor al de magische ontmoetingen
tot stand gebracht door het bestaan zelf
in het voorkomen van de perfekte koppelaar.

Bovendien is de meest onwaarschijnlijke samenkomst
precies die met je ware zelf.

Deze ontmoeting blijft zich voortzetten
en is een spiegel van hoe je gedraagt naar anderen toe.

Soms is het heel duidelijk dat er geen anderen zijn.
Alles is een.

In je echte hart is er meer dan genoeg ruimte voor iedereen en alles.
Zo een hart kan niet worden gebroken.
Het groeit en groeit.

Als je hart gevoelig is
gebeurt er een verzachting in heel het universum.

August 21, 2013

Bewijs jezelf een grote dienst
en zet je zorgen opzij.
Werkelijk waar, al je zorgen.

Geef nu je hart over aan liefde.
Nodig goddelijke aanwezigheid uit om aan jou
het mysterie van je echte zelf te openbaren.

Je echte zelf is niet gebonden door de beperkingen
van tijd en ruimte.

Het was daar voordat je lichaam zich vormde.
Het zal daar zijn na de oplossing van je lichaam.
Het is daar op dit ogenblik.

Sommig heiligen of wijzen zijn zo sterk gevestigd in dit zelf
dat er een schitterende aureool rond hen schijnt te zijn.
In essentie is je echte zelf hierin helemaal niet anders.

Terwijl je hieraan ruimte geeft,
terwijl het overneemt,
is er een gezamenlijk gevoel van diepe liefde, vrede, kracht, weidsheid
en een geweldige nederigheid tegenover dit mysterie.

Het is een onderdeel van je training om te leren leven vanuit deze plaats.

Ook al ben je hier onbekend terrein aan het bestappen
is er iets in jou dat reeds weet dat dit de te volgen weg is.

Niets anders heeft veel zin.
Liefde is de manier om te zijn.

Weet dat dit de waarheid is over jou.

May 3, 2013

Laat toe dat er licht is, overal, heel veel licht.
Fysisch, in het lichaam, van de tipjes van je tenen
tot de top van je kruin en helemaal errond,
een gevoel van welbehagen en een zeer fijne ontspanning.

En voorbij het fysische, in de eindeloze ruimte....

Wees niet verstoord over ongewenste gedachten.
Laat ze maar zijn.
Zij lossen toch op in deze ruimte.

Terwijl je een wordt met deze eindeloze lichtruimte
zal je misschien een geringe harteklop kunnen waarnemen
van Moeder Aarde die jou nog steeds een centrum biedt.

Als de trein van gedachten stopt
stap van de trein.
Laat hem zonder jou vertrekken.

Want wat ben je in feite?
Laat het licht jou meenemen.
Laat liefde jou uiteen stuiven.

Geen beelden meer nu van wat je misschien zou zijn.
Onbelemmerd gewaarzijn van bewustzijn zelf.

Voor de hemellichamen tot stand kwamen
was jij reeds dit.

Als je je hiermee vereenzelvigt
eerder dan met iets wat beperkt is
is het te verwachten dat je in verrukking bent.

December 12, 2012

Laat toe dat de poort binnen in jou opengaat.

Jij hebt het recht op de verfijnde volmaaktheid
en volheid van bewustzijn.

Dat is altijd zo
en er zijn gunstige ogenblikken
wanneer de sterkte van jouw aspiratie
een ontmoeting heeft met een sacrale zegening.

Zo velen onder jullie zijn zeer oprecht
tijdens het bewandelen van het pad van zelfonderzoek
zodat meer licht beschikbaar zou worden voor iedereen.

Die tijd is nu.
Verheug je erop!

De kosmische krachten werken ten behoeve van jou.
12.12.12 is symbolisch op de kalender
en moedigt jou aan om in je goddelijkheid te stappen.

Het werk is lang niet ten einde.
Het potentieel van iedereen heeft een diep verlangen om op te bloeien.

Terwijl je doorheen de deuropening stapt
wordt het hele veld geaktiveerd.

Het leven op planeet aarde is dierbaar.
Jullie zijn de wachters, de hoeders, de beschermers.

Luisterrijke manifestaties van licht en klank
sturen de evolutie aan.
Zij zijn gelukkig met jouw bewuste medewerking.

Kan jij aanvoelen dat schepping aan het gebeuren is op dit moment
en dat jij het leven schenkt aan haar?

December 7, 2012

Jouw bereidwilligheid om echt liefhebbend te zijn naar jezelf toe
brengt een ommezwaai teweeg in al de conditionering
waaraan je werd onderworpen.

Je zou hiertoe een oprechte poging moeten wagen.
Je zal zien dat het het begin is
van een wonderbaarlijke tocht van transformatie.

Aanvankelijk zullen er nog stemmen van tegenstand zijn,
van kritiek en cynisme.
Maak je geen zorgen.
Zij zullen hun versmachtende greep op jou verliezen.

Wat jou aanbelangt is altijd dit ogenblik
en enkel dit ogenblik.
Kan je liefde op dit ogenblik binnenlaten?

Als je jezelf dieper omarmt
wordt het makkelijk om de mensen rondom jou
te aanvaarden en van hen te genieten.

Liefde is de universele sleutel.
Iedereen wil liefhebben en geliefd worden.

Het is nooit te laat om lief te hebben.
Nog eens, dit ogenblik is alles wat er is.

Liefde trekt liefde aan en schept meer van zichzelf.
Liefde is van nature overvloedig.

Liefde houdt ervan zich uit de drukken in dichterlijke taal
en weergalmt het zuiverst in de stilte van het hart.

August 24, 2012

De diepe vrede die naar jou komt
terwijl je aan het beschouwen bent wat je echt bent
IS in feite wat je echt bent.
Dit inzicht alleen al leidt jou gegarandeerd naar huis,
opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Naar huis gaan naar de liefde die je reeds bent
is de oudste, de prachtigste en de moedigste reis
die ter beschikking staat doorheen de kosmos.
Al de wijze mensen zullen jou vertellen:
dit is de enige die het echt waard is om te ondernemen.

Schittering verlicht het gewone.
Deuren gaan open naar het buitengewone.
De ogen van liefde nemen alles waar als een.

Zoeken – vinden – worden – zijn.
Elk deel van je pad heeft zijn eigen schoonheid.
Elk voorziet jou van onpeilbare genezing.

Als je zou weten hoeveel engelen, gidsen en leraren
jou begeleiden gedurende elke stap
dan zou je je geen zorgen maken over de bestemming.
Je zou in diepe overgave zijn, precies nu.

Elkeen van jullie heeft dit pad al bewandeld.
Je herinnert je zelfs sommige wegwijzers.
Deze keer wandel je tot het hele eind.

Ontspan je rond de reis.
Ontspan je rond jezelf.
Je bent helemaal lieflijk zoals je bent.
Dit te weten en te vertrouwen is het grote geschenk van thuis te komen.

April 27, 2012

Het allermooiste geschenk aan jezelf
is veel ruimte toe te laten in je hart
om de omhelzing van je ware natuur te ontvangen.

Om dit te bewerkstelligen
zou je om het even welk beeld van het Goddelijke dat jou beroert,
kunnen oproepen,
om het even welke gids of leraar met wie je je dichtbij voelt,
of om het even welke eenheidservaring die jou ooit is overkomen.

Er is nog een stap die bruikbaar blijkt te zijn –
geef een zachte suggestie aan je kleine ik, het ik van de persoonlijkheid
om zich terug te trekken op de achtergrond
en nodig de liefde die je bent uit
om helemaal de voorgrond in te nemen.

Nu, waarlijk, sta je op stevige grond.
Jij bent verbonden met de eeuwigheid
en je weet met zekerheid
dat wat je aan het zoeken was
deze werkelijkheid is, de werkelijkheid van wat je bent.

Je moet nooit weg van hier.
Als je je per ongeluk verloren voelt
wees gewoon bereid om terug te keren op deze stappen.

Genezing blijft gebeuren op zo vele niveaus
terwijl je je identiteit als liefde koestert.

Nu, als een fijn gestemd instrument
speel je jouw perfekte partituur in het kosmische orkest.

November 30, 2011

Als je aandachtig bent
dan kan je je bewust worden, nu op dit ogenblik,
van een lichtgevende uitgestrektheid zonder grenzen.

Er is een nulafstand
tussen deze uitgestrektheid en je ware natuur.

Deze ervaring ligt in het centrum van elke meditatie, elk gebed, elke genezing.
Het brengt jou de almachtigheid bij van een liefde zonder voorwaarden,
beschikbaar wanneer ook je ervoor zorgt ze uit te nodigen.

Je openheid is de uitnodiging.

Het allerkrachtigst is dat zelfs een kleine opening in het hart
jou in de juiste richting doet schuiven.
Wat een mooi proces.
Manifestatie volgt sacrale intentie.
Intentie heiligt actie.

Om het even welke glimp is voldoende
om weer op te vorderen wat je altijd geweest bent –
liefde die rust in liefde.

Terwijl je je sacrale identiteit terugvordert
dien je op een nederige en direkte manier
de bestemming van Gods schepping.

August 5, 2011

Jullie hebben allemaal, in de loop van je leven,
als het ware uit het niets,
een sacrale impuls ontvangen om te ontwaken
tot je ware natuur.

Ondertussen heb je zeker vastgesteld
dat als je probeert om dit proces te forceren
het een averechts effect heeft
en dat het bijzonder nuttig is om je nederig en zacht over te geven
en de vorm van hulp te vragen die altijd voorhanden is.

Het universum is gunstig gestemd tegenover elk liefhebbend verzoek
en beantwoordt dit met dezelfde soort liefde
vele, vele keren vermenigvuldigd.

Jij bent nooit afgescheiden van het universum.
Terwijl je aan het mediteren bent
en drukte wordt leegte
en leegte wordt volheid
is dit nu je eigen ervaring.

Dit is een vorm van ontwaken.
Het schept een veld van aanwezigheid
dat niet langer zo kwetsbaar is
tegen allerlei soorten afleidingen.

Dit noemt men de aanwezigheid van de Heer.
Het is het einde van alle gezoek.
Het is verblijven in je ware Zelf.

Duizenden wezens vinden beschutting in deze aanwezigheid.
Zij allen zijn jou.

Zelfs de wereld vindt wat beschutting in je stilte,
in je vriendelijkheid en zeker in je liefde.

Leef in vrede
en waar je ook gaat
zal het wonder van vrede jou voorafgaan.

11 maart 2011 (deze gidsing kwam door de ochtend na de tsunami)

Als onheil toeslaat
is aanhoudend gebed de gepaste reactie.

Visualiseer de aarde en alles wat er op woont
als verbonden door een sacrale liefde
die nooit kan worden uitgeblust.

Verbind jouw hart met het hart van Groene Tara,
Moeder Maria, Kwan Yin, Isis, Avelokisteswara --
belichamingen van genezing en mededogen.

De kwaliteit van zich inleven opent de hartchakra,
transformeert lijden en maakt je tot een beter wezen.

Doorheen dit alles zal je merken
hoeveel steun er werkelijk is.

Met elk gebeuren in je eigen leven kan je op dezelfde manier omgaan.
Bid, ga naar binnen voor advies, vertrouw dat het Goddelijke jou inspireert.

De wereld is onbestendig.
Liefde is dat niet.

Weet dat jij liefde bent.

May 1, 2009

Energetisch, emotioneel en spiritueel
is meditatie een liefhebbende manier
om jezelf opnieuw in balans te brengen.
Het is de sacrale kunst van de alchemie. 

Aanvankelijk wordt je aandacht zich bewust
van een zekere onrust die zich doorheen je systeem beweegt.
Dit lieflijke bewustzijn is voldoende
om je te helpen alles opnieuw te balanceren
en je te leiden tot vrede en harmonie. 

De volgende stap is veel dieper en zeer bevrijdend.
Hier merk je op dat het typisch is jezelf te omschrijven
als een beperkte en afgezonderde entiteit.
Wat van jou wordt gevraagd
is om deze veronderstelde entiteit
over te dragen aan de grotere aanwezigheid
waarin ze verschijnt. 

Als je doorheen deze poort stapt
zal je ervaren dat deze aanwezigheid
hoegenaamd geen grenzen kent. 

Het kost moeite om jezelf in stand te houden als een afgescheiden entiteit.
Het is zeer makkelijk om te versmelten met aanwezigheid. 

De keuze is altijd dezelfde....
Wil je de golf zijn of de oceaan? 

De oceaan verwerpt niets.
Ze aanvaardt en deelt haar diepte van vrede met iedereen. 

In de ware alchemie is goud niet het doel.
Het is het genieten van het proces van verfijning. 

Ondanks alle schijn
voorbij het voorbije en altijd nu
is je ontwaken aan het gebeuren.
Daarin kan je vertrouwen.

December 3,2008

Angstgedachten,
gedachten aan tekort en beperking
zijn geen goed gezelschap voor jou.
Zij verduisteren het licht van je ware zelf
dat in staat is briljant te schitteren
op gelijk welk ogenblik. 

Gedachten aan vrede en volmaaktheid,
gedachten aan harmonie en liefde
en overvloed voor iedereen
brengen je dichter tot je echte zelf
aangezien zij er de weerspiegeling van zijn.

En er is de vreugde geen gedachten te hebben.
Enkel te zijn.
Enkel te rusten in de eeuwigheid van je ware zelf. 

Er zijn geen problemen hier
daar je EEN bent met liefde.
Zelfs de wereld is jouw oester.
Deze waarneming zal standhouden
zolang als je  verblijft in het ware zelf. 

Mocht een zekere situatie jou reactiveren
en je voelt jezelf terugvallen in afscheiding,
dan, en enkel dan, is het tijd om je onderzoek te beginnen.
Wie is terug in afscheiding aan het vallen?
Dit eenvoudig onderzoek zal je opnieuw vestigen in de eenheid
met jezelf en met de rest van het universum.

Hou van het echte zelf.
Het is hoe dan ook het enige wat je bent.
Je deelt het met iedereen en alles.
Het is zo sacraal.

October 3, 2008
Hoe wondermooi te weten
dat je als bewustzijn eeuwig bent.
Het plaatst alles ogenblikkelijk in een vredevol perspectief.

Jij bent de rivieren en de oceanen.
Jij bent hemel en aarde.
Jij bent wat je altijd al geweest bent...
nog voor je moeder je baarde.

Mediteren zonder een doel.
Doen zonder te doen.
Onderwijzen en spreken zonder woorden.
Jij bent Liefde zelf.

Miljoenen en miljoenen
zowel binnen als buiten godsdiensten
laten ego identificatie los
en vinden graduele of plotse verlichting.

Wat een prachtige transformatie...
dag na dag, moment per moment,
beseffen als je kijkt naar jezelf
met nieuwe en liefhebbende ogen:
“ik word door niets anders geleid dan het Absolute
en dat is wat ik ben.”

De Tao omschrijft het zeer nauwkeurig:
Het net van de hemel is immens
en hoewel zijn maas wijds is, vangt hij iedereen.
Jij bent alles!

Iedereen die planeet aarde komt bezoeken
speurt naar ware liefde.
Eens je dit ziet,
wordt duisternis verdreven,
vrees verjaagd
en mededogen vult je hart.

April 18, 2007
Al je geliefden hebben jou hun essentie als geschenk gegeven.
Sommigen hebben reeds hun vorm verlaten.
Hun liefde ondersteunt jou nu – evenveel  als ooit. 

Ware liefde sterft nooit.
Het is bewustzijn dat zich herkent in de ander als één. 

Roep al je geliefden in je aanwezigheid,
één bij één, en mediteer samen.
Het verplaatst de banden van tijd en ruimte
en geeft je een smaak van de eeuwigheid. 

Objecten komen en gaan altijd.
Als eeuwig subject ben jij transcendentaal. 

Gedachten zijn ook objecten.
Tussenin de gedachten zijn er openingen.
Daar is het dat aanwezigheid jou kan vinden. 

Deze getuigende aanwezigheid weeft een deken van liefde
en wikkelt het rond iedereen die het nodig heeft. 

Op het aardse veld en op de onzichtbare velden
zijn er sommigen die een deken van liefde voor jou weven.
Een kwetsbare en dankbare ontvanger zijn, is jouw geschenk aan hen.

November 15, 2006
Eens je oprecht bent in je zoektocht naar waarheid
trekt ze jou aan als een magneet
en brengt ze jou tot je ware bestemming. 

Iedere gebeurtenis in je leven is in dit perspectief betekenisvol
en voorziet je met een gunstige gelegenheid op je pad. 

Je hebt de vreemde gewaarwording van nooit alleen te zijn.
Uit het niets verschijnen er mensen
om je helpen met het volgende stuk van de puzzel. 

Dit plan is niet jouw maaksel.
Dat zou kennis veronderstellen van de coördinaten van tijd en ruimte.
Het is de goddelijke werkelijkheid
die zich legt overheen de gewone realiteit
zodat de mensheid kan ontwaken tot het mysterie van schepping. 

De draagwijdte van dit plan kan je je niet voorstellen
en dat hoeft ook niet.
Er is een geweldige vreugde in het aangrijpen van jouw specifiek stuk
omdat je jou erop hebt voorbereid sinds zolange tijd. 

Laat liefde je dragen naar je bestemming.
Op deze manier kan je vreugde beleven aan elk ogenblik van de reis. 

Nu is je leven gebed geworden en vervulling
in alle dingen – groot en klein,
in alle mensen – veraf en dichtbij.

September 8, 2006
Als een persoon zit je verkrampt in gewoontedenken.
Als bewustzijn ben je openheid.
Je bent een fluit aan de lippen van het goddelijke
blij een lied te zingen, jouw lied
ofwel eenvoudigweg je op te laden terwijl je rust in stilte.

De verschuiving van het persoonlijke naar het onpersoonlijke verandert alles.
Er is geen doel.
Er is spontaneïteit.
Er is geen interesse in resultaten.
Er is een voortdurende verdieping in wat is.

Aangezien er geen investering is en geen verwachtingen
is er rust en sereniteit,
in besef dat op één of andere manier de dingen in orde zijn
en dat jij je bevindt in volmaaktheid.

Vanuit deze vrede kan het zijn dat er actie komt of niet.
Als het gebeurt, zal ze haar bron weerspiegelen
en zeer ten goede komen aan alles en iedereen.

Sommigen onder jullie zullen genezen.
Sommigen zullen de kinderen helpen.
Allen zullen op een juiste manier de kost verdienen.

Het vraagt moed om je verweer los te laten.
Wat je hierbij wint, is onbeschrijfbaar.

Velen vóór jou hebben deze verschuiving ondergaan.
Ze is nu beschikbaar als een evolutionaire keuze.
Enkel je welwillende medewerking wordt vereist.

Voor een zoeker naar waarheid zijn dit de beste tijden.
De aarde zelf helpt mee aan je ontwaken.

Ontspan!
Laat het gebeuren.
Het is zich reeds aan het voltrekken.
Als het fruit rijp is, valt het van de boom.

October 8, 2004
Wat een wijsheid aandacht te schenken aan het innerlijke leven
dat onvermijdelijk leidt naar een plek
waar bron en jij één zijn.

Hier komen je gidsen en leraren je tegemoet.
Goddelijke Moeder ondersteunt jou en je enige verlangen
is het delen van je liefde met alles wat is.

Dit verlangen is natuurlijk en spontaan
en is zelf een weerspiegeling van je bron.

Zelfs de wereld weerspiegelt deze bron
maar enkel zoals gezien door de ogen van vergiffenis.
Vergiffenis praat niet goed.
Het legt op het altaar een hogere orde van bewustzijn.

Jullie zijn de kanalen van dit bewustzijn.
Het maakt je niet speciaal.
Het geeft zin aan al je keuzes en acties.

Jij dient via stilte.
Jij dient via je verbintenis te ontwaken.
Jij dient door te durven zijn wie je echt bent.

Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.
Vrede, Vrede, Vrede.

October 22, 2004
Geef je over aan liefde.
Dit is de enige beslissing
waarover je nooit spijt zal hebben.
Met liefde als je leraar
vloeit het leven op onverwachte manieren
en brengt je naar het huis
waar Goddelijke Moeder en Goddelijke Vader
jou altijd houden in een tedere omarming.

Eens je weet dat liefde bestaat zelfs op aarde
en dat jij haar toebehoort
opent er zich een initiatiepad
waar alle illusies doorzien worden voor wat ze zijn.

Dit pad wandel je niet op je eentje.
Vrienden, leraren en zelfs een aantal moeilijke mensen
delen deze reis met jou tot je beseft dat alles één is.

Gedompeld in eenheidsbewustzijn kan je diep ontspannen
wetend dat de wereld niet zo werkelijk is
in vergelijking met het rijk van de liefde
die eeuwig is en onoverwinnelijk.

De temple van liefde staat ongenaakbaar
te midden van leugens, corruptie en onrecht.
Hier vindt de ingewijde kracht om rond te waren
in een wereld hongerig naar harmonie. 

De bodhisattvas keren terug naar de wereld
tot het licht met allen is gedeeld.
Als deze woorden je geesten en je harten beroeren
ben je in overgave aan de stroom van liefde.

Kuan Yin – bodhisattva van mededogen – avatar van deze tijd
giet haar essentie in jou en in de wereld
zodat iedereen moge leven in fatsoen, zonder armoe,
in liefde, in vrede.

November 19, 2004
Denk aan een ogenblik of een tijd in je leven
toen je je zeer open of verbonden voelde.
Breng die herinnering nu in het huidige moment
en vraag of het jou zou willen herverbinden
met de diepte van je wezen
met de liefde en stilte in je hart.
Doe nu even niets
en kijk gewoon naar de opening zoals ze gebeurt.
Net zoals sommige bij bloemen, elke dag, als respons op de zon. 

De uitnodiging van het goddelijke is constant:
Word wakker! Word wakker!
Jouw schat is hier vlak voor jou.

Het denken loslaten is een daad van heldhaftigheid.
Enkel het hart is in staat dit te doen.

Jij bent zo een minnaar
anders zou dit pad je nooit hebben gekozen.
Ontspan nu.
Het bestaan zelf steunt jou.

Binnenin je eigen lichaam
zijn er biljoenen cellen die de hele tijd samenwerken met elkaar.
Wanneer de mensen leren dit te doen, wordt deze planeet een paradijs.
Hou deze visie vast in je meditatie zodat ze werkelijkheid moge worden.

Gedurende diepe meditatie wordt donker getransmuteerd tot licht.
Deze alchemie is een voortdurend mysterie.

Jouw aanwezigheid nu op aarde maakt veel uit.

March 9, 2005
De aarde leeft.*
De aarde is sacraal.
De aarde is je lichaam.
De hele tijd zendt ze jou signalen.
Luister diep zodat je in resonantie kan zijn,
in partnerschap met deze wijze entiteit
die verantwoordelijk is voor de transformatie.

White Buffalo Calf Maiden overhandigt jou de pijp.
Overweeg ze te roken, met respect, om te zuiveren –
om het ontwaken van alle wezens te ondersteunen.

Mogen je gebeden in alle richtingen gaan
en vele keren rond de aardbol toeren
en dan terugkeren in je hart
waar ze vandaan komen.

Jullie allen worden nogmaals gevraagd om fris te beginnen
dichter gericht op je ware natuur.
Dit is minder lasting dan je denkt.
Het betekent meegaan met de stroom,
meegaan met de tijd, meegaan met de evolutie. 

Eens je ja zegt,
wordt er een nieuwe reeks van omstandigheden geactiveerd
helemaal synchroon met jouw bereidheid naar voren te komen.

Jouw praktijk om samen in stilte te zitten,
verbindt je zeer diep met jezelf,
met elkaar en met de aarde. 

* Op dinsdag 8 en woensdag 9 kwamen reusachtige rookpluimen uit Mount St. Helens, een vulkanische berg dicht bij Portland.

May 13, 2005
Word de aanwezigheid gewaar,
binnenin jou, van een innerlijke leraar.
Dit is het intelligente bewustzijn
dat kijkt doorheen je ogen
en je leven ziet als een draad van betekenisvolle gebeurtenissen
allemaal ontworpen om je tot je bestemming te brengen
als een wezen van louter liefde.

Je kan nu ontspannen.
Het duistere is geen vijand van het licht.
Alles wordt omarmd op dit pad van ontwaken.

Het helpt om te aanvaarden wat naar boven komt in jou.
Je innerlijke leraar is geen rechter.
Wat je aanvaardt, heeft minder macht over jou
dan waartegen je je verzet.

Diepe genezing vindt plaats wanneer je accepteert wat is.
Je hebt jezelf niet geschapen
maar je kan kiezen jezelf lief te hebben.

Vele leren zijn nu beschikbaar om jou te helpen.
De woorden van de Boeddha en de Christus
zijn eindelijk bevrijd van dogma en doctrine.
Zij schitteren, zoals jij, in een frisse en sacrale trilling.
Neem ze binnen in je hart.

Er is geen zelf.
Er is geen ander.
Alles is één.

[English Version]

Top


E-mail Frank
© 1997 - 2017 Living Light Center - Site Updated December 2016