IGD-hdr

Als bewustzijn ben je openheid.

September 8, 2006

Als een persoon zit je verkrampt in gewoontedenken.
Als bewustzijn ben je openheid.
Je bent een fluit aan de lippen van het goddelijke
blij een lied te zingen, jouw lied
ofwel eenvoudigweg je op te laden terwijl je rust in stilte.

De verschuiving van het persoonlijke naar het onpersoonlijke verandert alles.
Er is geen doel.
Er is spontaneïteit.
Er is geen interesse in resultaten.
Er is een voortdurende verdieping in wat is.

Aangezien er geen investering is en geen verwachtingen
is er rust en sereniteit,
in besef dat op één of andere manier de dingen in orde zijn
en dat jij je bevindt in volmaaktheid.

Vanuit deze vrede kan het zijn dat er actie komt of niet.
Als het gebeurt, zal ze haar bron weerspiegelen
en zeer ten goede komen aan alles en iedereen.

Sommigen onder jullie zullen genezen.
Sommigen zullen de kinderen helpen.
Allen zullen op een juiste manier de kost verdienen.

Het vraagt moed om je verweer los te laten.
Wat je hierbij wint, is onbeschrijfbaar.

Velen vóór jou hebben deze verschuiving ondergaan.
Ze is nu beschikbaar als een evolutionaire keuze.
Enkel je welwillende medewerking wordt vereist.

Voor een zoeker naar waarheid zijn dit de beste tijden.
De aarde zelf helpt mee aan je ontwaken.

Ontspan!
Laat het gebeuren.
Het is zich reeds aan het voltrekken.
Als het fruit rijp is, valt het van de boom.

IGD-hdr

Word de aanwezigheid gewaar

May 13, 2005

Word de aanwezigheid gewaar,
binnenin jou, van een innerlijke leraar.
Dit is het intelligente bewustzijn
dat kijkt doorheen je ogen
en je leven ziet als een draad van betekenisvolle gebeurtenissen
allemaal ontworpen om je tot je bestemming te brengen
als een wezen van louter liefde.

Je kan nu ontspannen.
Het duistere is geen vijand van het licht.
Alles wordt omarmd op dit pad van ontwaken.

Het helpt om te aanvaarden wat naar boven komt in jou.
Je innerlijke leraar is geen rechter.
Wat je aanvaardt, heeft minder macht over jou
dan waartegen je je verzet.

Diepe genezing vindt plaats wanneer je accepteert wat is.
Je hebt jezelf niet geschapen
maar je kan kiezen jezelf lief te hebben.

Vele leren zijn nu beschikbaar om jou te helpen.
De woorden van de Boeddha en de Christus
zijn eindelijk bevrijd van dogma en doctrine.
Zij schitteren, zoals jij, in een frisse en sacrale trilling.
Neem ze binnen in je hart.

Er is geen zelf.
Er is geen ander.
Alles is één.

IGD-hdr

De aarde leeft

March 9, 2005

De aarde leeft.*
De aarde is sacraal.
De aarde is je lichaam.
De hele tijd zendt ze jou signalen.
Luister diep zodat je in resonantie kan zijn,
in partnerschap met deze wijze entiteit
die verantwoordelijk is voor de transformatie.

White Buffalo Calf Maiden overhandigt jou de pijp.
Overweeg ze te roken, met respect, om te zuiveren –
om het ontwaken van alle wezens te ondersteunen.

Mogen je gebeden in alle richtingen gaan
en vele keren rond de aardbol toeren
en dan terugkeren in je hart
waar ze vandaan komen.

Jullie allen worden nogmaals gevraagd om fris te beginnen
dichter gericht op je ware natuur.
Dit is minder lasting dan je denkt.
Het betekent meegaan met de stroom,
meegaan met de tijd, meegaan met de evolutie.

Eens je ja zegt,
wordt er een nieuwe reeks van omstandigheden geactiveerd
helemaal synchroon met jouw bereidheid naar voren te komen.

Jouw praktijk om samen in stilte te zitten,
verbindt je zeer diep met jezelf,
met elkaar en met de aarde.

* Op dinsdag 8 en woensdag 9 kwamen reusachtige rookpluimen uit Mount St. Helens, een vulkanische berg dicht bij Portland.

IGD-hdr

Denk aan een ogenblik of een tijd in je leven

November 19, 2004

Denk aan een ogenblik of een tijd in je leven
toen je je zeer open of verbonden voelde.
Breng die herinnering nu in het huidige moment
en vraag of het jou zou willen herverbinden
met de diepte van je wezen
met de liefde en stilte in je hart.
Doe nu even niets
en kijk gewoon naar de opening zoals ze gebeurt.
Net zoals sommige bij bloemen, elke dag, als respons op de zon.

De uitnodiging van het goddelijke is constant:
Word wakker! Word wakker!
Jouw schat is hier vlak voor jou.

Het denken loslaten is een daad van heldhaftigheid.
Enkel het hart is in staat dit te doen.

Jij bent zo een minnaar
anders zou dit pad je nooit hebben gekozen.
Ontspan nu.
Het bestaan zelf steunt jou.

Binnenin je eigen lichaam
zijn er biljoenen cellen die de hele tijd samenwerken met elkaar.
Wanneer de mensen leren dit te doen, wordt deze planeet een paradijs.
Hou deze visie vast in je meditatie zodat ze werkelijkheid moge worden.

Gedurende diepe meditatie wordt donker getransmuteerd tot licht.
Deze alchemie is een voortdurend mysterie.

Jouw aanwezigheid nu op aarde maakt veel uit.

IGD-hdr

Geef je over aan liefde

October 22, 2004

Geef je over aan liefde.
Dit is de enige beslissing
waarover je nooit spijt zal hebben.
Met liefde als je leraar
vloeit het leven op onverwachte manieren
en brengt je naar het huis
waar Goddelijke Moeder en Goddelijke Vader
jou altijd houden in een tedere omarming.

Eens je weet dat liefde bestaat zelfs op aarde
en dat jij haar toebehoort
opent er zich een initiatiepad
waar alle illusies doorzien worden voor wat ze zijn.

Dit pad wandel je niet op je eentje.
Vrienden, leraren en zelfs een aantal moeilijke mensen
delen deze reis met jou tot je beseft dat alles één is.

Gedompeld in eenheidsbewustzijn kan je diep ontspannen
wetend dat de wereld niet zo werkelijk is
in vergelijking met het rijk van de liefde
die eeuwig is en onoverwinnelijk.

De temple van liefde staat ongenaakbaar
te midden van leugens, corruptie en onrecht.
Hier vindt de ingewijde kracht om rond te waren
in een wereld hongerig naar harmonie.

De bodhisattvas keren terug naar de wereld
tot het licht met allen is gedeeld.
Als deze woorden je geesten en je harten beroeren
ben je in overgave aan de stroom van liefde.

Kuan Yin – bodhisattva van mededogen – avatar van deze tijd
giet haar essentie in jou en in de wereld
zodat iedereen moge leven in fatsoen, zonder armoe,
in liefde, in vrede.

IGD-hdr

Vrede, Vrede, Vrede

October 8, 2004

Wat een wijsheid aandacht te schenken aan het innerlijke leven
dat onvermijdelijk leidt naar een plek
waar bron en jij één zijn.

Hier komen je gidsen en leraren je tegemoet.
Goddelijke Moeder ondersteunt jou en je enige verlangen
is het delen van je liefde met alles wat is.

Dit verlangen is natuurlijk en spontaan
en is zelf een weerspiegeling van je bron.

Zelfs de wereld weerspiegelt deze bron
maar enkel zoals gezien door de ogen van vergiffenis.
Vergiffenis praat niet goed.
Het legt op het altaar een hogere orde van bewustzijn.

Jullie zijn de kanalen van dit bewustzijn.
Het maakt je niet speciaal.
Het geeft zin aan al je keuzes en acties.

Jij dient via stilte.
Jij dient via je verbintenis te ontwaken.
Jij dient door te durven zijn wie je echt bent.

Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.
Vrede, Vrede, Vrede.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting