IGD-hdr

Het werk is lang niet ten einde

December 12, 2012

Laat toe dat de poort binnen in jou opengaat.

Jij hebt het recht op de verfijnde volmaaktheid
en volheid van bewustzijn.

Dat is altijd zo
en er zijn gunstige ogenblikken
wanneer de sterkte van jouw aspiratie
een ontmoeting heeft met een sacrale zegening.

Zo velen onder jullie zijn zeer oprecht
tijdens het bewandelen van het pad van zelfonderzoek
zodat meer licht beschikbaar zou worden voor iedereen.

Die tijd is nu.
Verheug je erop!

De kosmische krachten werken ten behoeve van jou.
12.12.12 is symbolisch op de kalender
en moedigt jou aan om in je goddelijkheid te stappen.

Het werk is lang niet ten einde.
Het potentieel van iedereen heeft een diep verlangen om op te bloeien.

Terwijl je doorheen de deuropening stapt
wordt het hele veld geaktiveerd.

Het leven op planeet aarde is dierbaar.
Jullie zijn de wachters, de hoeders, de beschermers.

Luisterrijke manifestaties van licht en klank
sturen de evolutie aan.
Zij zijn gelukkig met jouw bewuste medewerking.

Kan jij aanvoelen dat schepping aan het gebeuren is op dit moment
en dat jij het leven schenkt aan haar?

IGD-hdr

Liefde is van nature overvloedig

December 7, 2012

Jouw bereidwilligheid om echt liefhebbend te zijn naar jezelf toe
brengt een ommezwaai teweeg in al de conditionering
waaraan je werd onderworpen.

Je zou hiertoe een oprechte poging moeten wagen.
Je zal zien dat het het begin is
van een wonderbaarlijke tocht van transformatie.

Aanvankelijk zullen er nog stemmen van tegenstand zijn,
van kritiek en cynisme.
Maak je geen zorgen.
Zij zullen hun versmachtende greep op jou verliezen.

Wat jou aanbelangt is altijd dit ogenblik
en enkel dit ogenblik.
Kan je liefde op dit ogenblik binnenlaten?

Als je jezelf dieper omarmt
wordt het makkelijk om de mensen rondom jou
te aanvaarden en van hen te genieten.

Liefde is de universele sleutel.
Iedereen wil liefhebben en geliefd worden.

Het is nooit te laat om lief te hebben.
Nog eens, dit ogenblik is alles wat er is.

Liefde trekt liefde aan en schept meer van zichzelf.
Liefde is van nature overvloedig.

Liefde houdt ervan zich uit de drukken in dichterlijke taal
en weergalmt het zuiverst in de stilte van het hart.

IGD-hdr

Ontspan je rond de reis

August 24, 2012

De diepe vrede die naar jou komt
terwijl je aan het beschouwen bent wat je echt bent
IS in feite wat je echt bent.
Dit inzicht alleen al leidt jou gegarandeerd naar huis,
opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Naar huis gaan naar de liefde die je reeds bent
is de oudste, de prachtigste en de moedigste reis
die ter beschikking staat doorheen de kosmos.
Al de wijze mensen zullen jou vertellen:
dit is de enige die het echt waard is om te ondernemen.

Schittering verlicht het gewone.
Deuren gaan open naar het buitengewone.
De ogen van liefde nemen alles waar als een.

Zoeken – vinden – worden – zijn.
Elk deel van je pad heeft zijn eigen schoonheid.
Elk voorziet jou van onpeilbare genezing.

Als je zou weten hoeveel engelen, gidsen en leraren
jou begeleiden gedurende elke stap
dan zou je je geen zorgen maken over de bestemming.
Je zou in diepe overgave zijn, precies nu.

Elkeen van jullie heeft dit pad al bewandeld.
Je herinnert je zelfs sommige wegwijzers.
Deze keer wandel je tot het hele eind.

Ontspan je rond de reis.
Ontspan je rond jezelf.
Je bent helemaal lieflijk zoals je bent.
Dit te weten en te vertrouwen is het grote geschenk van thuis te komen.

IGD-hdr

Om dit te bewerkstelligen

April 27, 2012

Het allermooiste geschenk aan jezelf
is veel ruimte toe te laten in je hart
om de omhelzing van je ware natuur te ontvangen.

Om dit te bewerkstelligen
zou je om het even welk beeld van het Goddelijke dat jou beroert,
kunnen oproepen,
om het even welke gids of leraar met wie je je dichtbij voelt,
of om het even welke eenheidservaring die jou ooit is overkomen.

Er is nog een stap die bruikbaar blijkt te zijn –
geef een zachte suggestie aan je kleine ik, het ik van de persoonlijkheid
om zich terug te trekken op de achtergrond
en nodig de liefde die je bent uit
om helemaal de voorgrond in te nemen.

Nu, waarlijk, sta je op stevige grond.
Jij bent verbonden met de eeuwigheid
en je weet met zekerheid
dat wat je aan het zoeken was
deze werkelijkheid is, de werkelijkheid van wat je bent.

Je moet nooit weg van hier.
Als je je per ongeluk verloren voelt
wees gewoon bereid om terug te keren op deze stappen.

Genezing blijft gebeuren op zo vele niveaus
terwijl je je identiteit als liefde koestert.

Nu, als een fijn gestemd instrument
speel je jouw perfekte partituur in het kosmische orkest.

IGD-hdr

Je openheid is de uitnodiging

November 30, 2011

Als je aandachtig bent
dan kan je je bewust worden, nu op dit ogenblik,
van een lichtgevende uitgestrektheid zonder grenzen.

Er is een nulafstand
tussen deze uitgestrektheid en je ware natuur.

Deze ervaring ligt in het centrum van elke meditatie, elk gebed, elke genezing.
Het brengt jou de almachtigheid bij van een liefde zonder voorwaarden,
beschikbaar wanneer ook je ervoor zorgt ze uit te nodigen.

Je openheid is de uitnodiging.

Het allerkrachtigst is dat zelfs een kleine opening in het hart
jou in de juiste richting doet schuiven.
Wat een mooi proces.
Manifestatie volgt sacrale intentie.
Intentie heiligt actie.

Om het even welke glimp is voldoende
om weer op te vorderen wat je altijd geweest bent –
liefde die rust in liefde.

Terwijl je je sacrale identiteit terugvordert
dien je op een nederige en direkte manier
de bestemming van Gods schepping.

IGD-hdr

Zij allen zijn jou

August 5, 2011

Jullie hebben allemaal, in de loop van je leven,
als het ware uit het niets,
een sacrale impuls ontvangen om te ontwaken
tot je ware natuur.

Ondertussen heb je zeker vastgesteld
dat als je probeert om dit proces te forceren
het een averechts effect heeft
en dat het bijzonder nuttig is om je nederig en zacht over te geven
en de vorm van hulp te vragen die altijd voorhanden is.

Het universum is gunstig gestemd tegenover elk liefhebbend verzoek
en beantwoordt dit met dezelfde soort liefde
vele, vele keren vermenigvuldigd.

Jij bent nooit afgescheiden van het universum.
Terwijl je aan het mediteren bent
en drukte wordt leegte
en leegte wordt volheid
is dit nu je eigen ervaring.

Dit is een vorm van ontwaken.
Het schept een veld van aanwezigheid
dat niet langer zo kwetsbaar is
tegen allerlei soorten afleidingen.

Dit noemt men de aanwezigheid van de Heer.
Het is het einde van alle gezoek.
Het is verblijven in je ware Zelf.

Duizenden wezens vinden beschutting in deze aanwezigheid.
Zij allen zijn jou.

Zelfs de wereld vindt wat beschutting in je stilte,
in je vriendelijkheid en zeker in je liefde.

Leef in vrede
en waar je ook gaat
zal het wonder van vrede jou voorafgaan.

IGD-hdr

Als onheil toeslaat

March 11, 2011

(deze gidsing kwam door de ochtend na de tsunami)

Als onheil toeslaat
is aanhoudend gebed de gepaste reactie.

Visualiseer de aarde en alles wat er op woont
als verbonden door een sacrale liefde
die nooit kan worden uitgeblust.

Verbind jouw hart met het hart van Groene Tara,
Moeder Maria, Kwan Yin, Isis, Avelokisteswara —
belichamingen van genezing en mededogen.

De kwaliteit van zich inleven opent de hartchakra,
transformeert lijden en maakt je tot een beter wezen.

Doorheen dit alles zal je merken
hoeveel steun er werkelijk is.

Met elk gebeuren in je eigen leven kan je op dezelfde manier omgaan.
Bid, ga naar binnen voor advies, vertrouw dat het Goddelijke jou inspireert.

De wereld is onbestendig.
Liefde is dat niet.

Weet dat jij liefde bent.

IGD-hdr

Energetisch, emotioneel en spiritueel

May 1, 2009

Energetisch, emotioneel en spiritueel
is meditatie een liefhebbende manier
om jezelf opnieuw in balans te brengen.
Het is de sacrale kunst van de alchemie.

Aanvankelijk wordt je aandacht zich bewust
van een zekere onrust die zich doorheen je systeem beweegt.
Dit lieflijke bewustzijn is voldoende
om je te helpen alles opnieuw te balanceren
en je te leiden tot vrede en harmonie.

De volgende stap is veel dieper en zeer bevrijdend.
Hier merk je op dat het typisch is jezelf te omschrijven
als een beperkte en afgezonderde entiteit.
Wat van jou wordt gevraagd
is om deze veronderstelde entiteit
over te dragen aan de grotere aanwezigheid
waarin ze verschijnt.

Als je doorheen deze poort stapt
zal je ervaren dat deze aanwezigheid
hoegenaamd geen grenzen kent.

Het kost moeite om jezelf in stand te houden als een afgescheiden entiteit.
Het is zeer makkelijk om te versmelten met aanwezigheid.

De keuze is altijd dezelfde….
Wil je de golf zijn of de oceaan?

De oceaan verwerpt niets.
Ze aanvaardt en deelt haar diepte van vrede met iedereen.

In de ware alchemie is goud niet het doel.
Het is het genieten van het proces van verfijning.

Ondanks alle schijn
voorbij het voorbije en altijd nu
is je ontwaken aan het gebeuren.
Daarin kan je vertrouwen.

IGD-hdr

Het is zo sacraal

December 3,2008

Angstgedachten,
gedachten aan tekort en beperking
zijn geen goed gezelschap voor jou.
Zij verduisteren het licht van je ware zelf
dat in staat is briljant te schitteren
op gelijk welk ogenblik.

Gedachten aan vrede en volmaaktheid,
gedachten aan harmonie en liefde
en overvloed voor iedereen
brengen je dichter tot je echte zelf
aangezien zij er de weerspiegeling van zijn.

En er is de vreugde geen gedachten te hebben.
Enkel te zijn.
Enkel te rusten in de eeuwigheid van je ware zelf.

Er zijn geen problemen hier
daar je EEN bent met liefde.
Zelfs de wereld is jouw oester.
Deze waarneming zal standhouden
zolang als je verblijft in het ware zelf.

Mocht een zekere situatie jou reactiveren
en je voelt jezelf terugvallen in afscheiding,
dan, en enkel dan, is het tijd om je onderzoek te beginnen.
Wie is terug in afscheiding aan het vallen?
Dit eenvoudig onderzoek zal je opnieuw vestigen in de eenheid
met jezelf en met de rest van het universum.

Hou van het echte zelf.
Het is hoe dan ook het enige wat je bent.
Je deelt het met iedereen en alles.
Het is zo sacraal.

IGD-hdr

Hoe wondermooi te weten

October 3, 2008

Hoe wondermooi te weten
dat je als bewustzijn eeuwig bent.
Het plaatst alles ogenblikkelijk in een vredevol perspectief.

Jij bent de rivieren en de oceanen.
Jij bent hemel en aarde.
Jij bent wat je altijd al geweest bent…
nog voor je moeder je baarde.

Mediteren zonder een doel.
Doen zonder te doen.
Onderwijzen en spreken zonder woorden.
Jij bent Liefde zelf.

Miljoenen en miljoenen
zowel binnen als buiten godsdiensten
laten ego identificatie los
en vinden graduele of plotse verlichting.

Wat een prachtige transformatie…
dag na dag, moment per moment,
beseffen als je kijkt naar jezelf
met nieuwe en liefhebbende ogen:
“ik word door niets anders geleid dan het Absolute
en dat is wat ik ben.”

De Tao omschrijft het zeer nauwkeurig:
Het net van de hemel is immens
en hoewel zijn maas wijds is, vangt hij iedereen.
Jij bent alles!

Iedereen die planeet aarde komt bezoeken
speurt naar ware liefde.
Eens je dit ziet,
wordt duisternis verdreven,
vrees verjaagd
en mededogen vult je hart.

IGD-hdr

Ware liefde sterft nooit.

April 18, 2007

Al je geliefden hebben jou hun essentie als geschenk gegeven.
Sommigen hebben reeds hun vorm verlaten.
Hun liefde ondersteunt jou nu – evenveel als ooit.

Ware liefde sterft nooit.
Het is bewustzijn dat zich herkent in de ander als één.

Roep al je geliefden in je aanwezigheid,
één bij één, en mediteer samen.
Het verplaatst de banden van tijd en ruimte
en geeft je een smaak van de eeuwigheid.

Objecten komen en gaan altijd.
Als eeuwig subject ben jij transcendentaal.

Gedachten zijn ook objecten.
Tussenin de gedachten zijn er openingen.
Daar is het dat aanwezigheid jou kan vinden.

Deze getuigende aanwezigheid weeft een deken van liefde
en wikkelt het rond iedereen die het nodig heeft.

Op het aardse veld en op de onzichtbare velden
zijn er sommigen die een deken van liefde voor jou weven.
Een kwetsbare en dankbare ontvanger zijn, is jouw geschenk aan hen.

IGD-hdr

Nu is je leven gebed geworden en vervulling

November 15, 2006

Eens je oprecht bent in je zoektocht naar waarheid
trekt ze jou aan als een magneet
en brengt ze jou tot je ware bestemming.

Iedere gebeurtenis in je leven is in dit perspectief betekenisvol
en voorziet je met een gunstige gelegenheid op je pad.

Je hebt de vreemde gewaarwording van nooit alleen te zijn.
Uit het niets verschijnen er mensen
om je helpen met het volgende stuk van de puzzel.

Dit plan is niet jouw maaksel.
Dat zou kennis veronderstellen van de coördinaten van tijd en ruimte.
Het is de goddelijke werkelijkheid
die zich legt overheen de gewone realiteit
zodat de mensheid kan ontwaken tot het mysterie van schepping.

De draagwijdte van dit plan kan je je niet voorstellen
en dat hoeft ook niet.
Er is een geweldige vreugde in het aangrijpen van jouw specifiek stuk
omdat je jou erop hebt voorbereid sinds zolange tijd.

Laat liefde je dragen naar je bestemming.
Op deze manier kan je vreugde beleven aan elk ogenblik van de reis.

Nu is je leven gebed geworden en vervulling
in alle dingen – groot en klein,
in alle mensen – veraf en dichtbij.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting