IGD-hdr

Adem liefde in. Adem liefde uit.

March 23, 2016

Adem liefde in.
Adem liefde uit.

Nu ben je in het centrum van de waarheid van wat jij bent.

Hoe kan de mensheid ooit leren?

Het tegengif voor vrees en geweld
is luisteren naar wat liefde te zeggen heeft.

Liefde heeft woorden van wijsheid.
Liefde is het antwoord en de nooit falende troost.

Geen gebeurtenis kan jou tegenhouden
om jou open te stellen en de vrede in jou te vinden.

Verenigd hierin ben je verbonden
en gesteund in de eenheid van liefde
en de schoonheid van je eeuwig wezen.

De wijdsheid van jouw stilte is een gebed
en kan niet misbegrepen worden.

Zij omarmt de hele planeet
en verzacht het lijden.

Jij bent het licht in deze wereld.
Jouw aanwezigheid maakt een radicaal verschil uit.

Wat jij bent, deel je.
Wees liefde.

Bij elke aanleiding, bij elke uitdaging
hernieuwt liefde haar uitnodiging
om te zijn wat jij bent.

IGD-hdr

De belofte en de gelofte van het Lentepunt

March 20, 2016

De belofte en de gelofte van het Lentepunt.

In een intelligent en welwillend universum
wordt nieuwe schepping altijd verwelkomd.

Op planeet Aarde geven alle schepsels nog steeds zeer diep gehoor
aan de cyclussen van de Natuur.

Wat is op deze veelbelovende dag jouw diepste verlangen
voor jouw leven en voor het leven op deze aarde?

Ben jij bereid om jou te laten leiden
door het onbegrensde hart van wijsheid en mededogen?

Heb jij vertrouwen dat jij al de nodige know-how hebt?

Ben jij bereid om een begroeting te geven
aan de zon, het water, de lucht, Moeder Gaia?

Ben jij bereid om, in diepe dankbaarheid,
te begroeten waarvoor je geschapen bent?

Zie je dat een begroeting geven en dankbaarheid
de twee vleugels van het onbegrensde hart zijn?

Als je dit alles ziet
ben je echt wel op weg om deze dag te vieren.

Elk daad van aardigheid, elke daad van vergeving,
zichtbaar of onzichtbaar, maakt een verschil uit.

Juist zoals jij, is het hele universum, op een bepaald niveau, zich bewust van alles.

Ruimdenkendheid, ten dienste gesteld aan een open hart,
kan al de afsluitingen neerhalen
tussen jou en volledige vrijheid.

IG-hdr

Infinite Heart of Wisdom and Compassion

March 20, 2016 — Spring Equinox

From Day 3 of our Gearhart Retreat at the Oregon Coast

The promise and the pledge of Spring Equinox.

In an intelligent and benevolent universe new creation is always welcomed.

On planet Earth all its creatures still respond very deeply to Nature’s cycles.

On this most auspicious day what is your deepest longing
for your life and for life on this earth?

Are you willing
for the infinite heart of wisdom and compassion to guide you?

Do you have confidence that you have all the know-how you need?

Are you willing to greet the sun, the water, the air, Mother Gaia?

Are you willing to greet, in deep gratitude, what you were created for?

Do you see that greeting and gratitude
are the two wings of the infinite heart?

When you see all this you are well on your way
to celebrate this day.

Every act of kindness, every act of forgiveness,
visible or invisible, makes a difference.

Just as you, on some level, the entire universe is very aware of everything.

Open-mindedness, in service of open-heartedness,
can take all the barriers down
between you and complete freedom.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Copyright 2017 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting