IGD-hdr

Nu is je leven gebed geworden en vervulling

November 15, 2006

Eens je oprecht bent in je zoektocht naar waarheid
trekt ze jou aan als een magneet
en brengt ze jou tot je ware bestemming.

Iedere gebeurtenis in je leven is in dit perspectief betekenisvol
en voorziet je met een gunstige gelegenheid op je pad.

Je hebt de vreemde gewaarwording van nooit alleen te zijn.
Uit het niets verschijnen er mensen
om je helpen met het volgende stuk van de puzzel.

Dit plan is niet jouw maaksel.
Dat zou kennis veronderstellen van de coördinaten van tijd en ruimte.
Het is de goddelijke werkelijkheid
die zich legt overheen de gewone realiteit
zodat de mensheid kan ontwaken tot het mysterie van schepping.

De draagwijdte van dit plan kan je je niet voorstellen
en dat hoeft ook niet.
Er is een geweldige vreugde in het aangrijpen van jouw specifiek stuk
omdat je jou erop hebt voorbereid sinds zolange tijd.

Laat liefde je dragen naar je bestemming.
Op deze manier kan je vreugde beleven aan elk ogenblik van de reis.

Nu is je leven gebed geworden en vervulling
in alle dingen – groot en klein,
in alle mensen – veraf en dichtbij.

IG-hdr

Let Love Carry You to Your Destiny

November 15, 2006

Once you are sincere in your search for truth
it draws you as a magnet
and directs you to your true destiny.

Every event in your life in this perspective is meaningful
and provides you with an opportunity on your path.

You have the strange sensation of never being alone.
Out of nowhere people appear
to help you with the next piece of the puzzle.

This plan is not of your making.
It would require knowledge
of the time and space coordinates.
It is divine reality superimposing itself on ordinary reality
so humanity can awaken to the mystery of creation.

You cannot figure out the scope of the plan
nor do you have to.
There is tremendous joy embracing your specific part
since you have prepared for it for so long.

Let love carry you to your destiny.
In this way you can enjoy each moment of the journey.

Now your life has become prayer and fulfillment
in all things – great and small,
in all people – distant and close.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting