IGD-hdr

Als bewustzijn ben je openheid.

September 8, 2006

Als een persoon zit je verkrampt in gewoontedenken.
Als bewustzijn ben je openheid.
Je bent een fluit aan de lippen van het goddelijke
blij een lied te zingen, jouw lied
ofwel eenvoudigweg je op te laden terwijl je rust in stilte.

De verschuiving van het persoonlijke naar het onpersoonlijke verandert alles.
Er is geen doel.
Er is spontaneïteit.
Er is geen interesse in resultaten.
Er is een voortdurende verdieping in wat is.

Aangezien er geen investering is en geen verwachtingen
is er rust en sereniteit,
in besef dat op één of andere manier de dingen in orde zijn
en dat jij je bevindt in volmaaktheid.

Vanuit deze vrede kan het zijn dat er actie komt of niet.
Als het gebeurt, zal ze haar bron weerspiegelen
en zeer ten goede komen aan alles en iedereen.

Sommigen onder jullie zullen genezen.
Sommigen zullen de kinderen helpen.
Allen zullen op een juiste manier de kost verdienen.

Het vraagt moed om je verweer los te laten.
Wat je hierbij wint, is onbeschrijfbaar.

Velen vóór jou hebben deze verschuiving ondergaan.
Ze is nu beschikbaar als een evolutionaire keuze.
Enkel je welwillende medewerking wordt vereist.

Voor een zoeker naar waarheid zijn dit de beste tijden.
De aarde zelf helpt mee aan je ontwaken.

Ontspan!
Laat het gebeuren.
Het is zich reeds aan het voltrekken.
Als het fruit rijp is, valt het van de boom.

IG-hdr

As Consciousness You are Open Awareness

September 8, 2006

As a person you are contracted in habitual thinking.
As consciousness you are open awareness.
You are a flute on the lips of the divine
eager to sing a song, your song
or to simply rejuvenate resting in silence.

The shift from the personal to the impersonal changes everything.
There is no goal.
There is spontaneity.
There is no interest in results.
There is an ongoing deepening into what is.

Since there is no investment and no expectations
there is tranquility and serenity,
grasping that somehow things are in order
and that you abide in perfection.

Out of this peace action may come or not.
If it does it will reflect its source
and be of great benefit to all and everything.

Some of you will heal.
Some of you will help the children.
All of you will find right livelihood.

It takes courage to let go of your defenses.
What you gain is beyond words.

Many before you have made this shift.
It is now available as an evolutionary option.
It only requires your willing cooperation.

For a seeker of truth these are the best of times.
The earth itself is facilitating your awakening.

Relax!
Let it happen.
It is already unfolding.
When the fruit is ripe, it drops from the tree.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting