IGD-hdr

De aarde leeft

March 9, 2005

De aarde leeft.*
De aarde is sacraal.
De aarde is je lichaam.
De hele tijd zendt ze jou signalen.
Luister diep zodat je in resonantie kan zijn,
in partnerschap met deze wijze entiteit
die verantwoordelijk is voor de transformatie.

White Buffalo Calf Maiden overhandigt jou de pijp.
Overweeg ze te roken, met respect, om te zuiveren –
om het ontwaken van alle wezens te ondersteunen.

Mogen je gebeden in alle richtingen gaan
en vele keren rond de aardbol toeren
en dan terugkeren in je hart
waar ze vandaan komen.

Jullie allen worden nogmaals gevraagd om fris te beginnen
dichter gericht op je ware natuur.
Dit is minder lasting dan je denkt.
Het betekent meegaan met de stroom,
meegaan met de tijd, meegaan met de evolutie.

Eens je ja zegt,
wordt er een nieuwe reeks van omstandigheden geactiveerd
helemaal synchroon met jouw bereidheid naar voren te komen.

Jouw praktijk om samen in stilte te zitten,
verbindt je zeer diep met jezelf,
met elkaar en met de aarde.

* Op dinsdag 8 en woensdag 9 kwamen reusachtige rookpluimen uit Mount St. Helens, een vulkanische berg dicht bij Portland.

IG-hdr

The Earth Lives

March 9, 2005

The earth lives.*
The earth is sacred.
The earth is your body.
Constantly she is ending signals to you.
Listen deeply so you can be in resonance, in partnership with this wise one who is in charge of the transformation.

White Buffalo Calf Maiden is handing you the pipe.
Consider to smoke it, with respect, to purify — to support the awakening of all beings.

May your prayers go forth in all directions and circle the globe many times and then come back into your heart where they came from.

All of you are being asked once again to start afresh closer in alignment with your true nature.

This is less hard than you think. It means going with the flow, going with the times, going with evolution.

Once you say yes, a new set of circumstances is being activated totally in synch with your willingness to show up.

Your practice of sitting together in silence bonds you very deeply with yourself, with each other and with the earth.

* On March 8 and 9 enormous plumes of smoke came out of Mount St. Helens, a volcanic mountain close to Portland.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting