IGD-hdr

Denk aan een ogenblik of een tijd in je leven

November 19, 2004

Denk aan een ogenblik of een tijd in je leven
toen je je zeer open of verbonden voelde.
Breng die herinnering nu in het huidige moment
en vraag of het jou zou willen herverbinden
met de diepte van je wezen
met de liefde en stilte in je hart.
Doe nu even niets
en kijk gewoon naar de opening zoals ze gebeurt.
Net zoals sommige bij bloemen, elke dag, als respons op de zon.

De uitnodiging van het goddelijke is constant:
Word wakker! Word wakker!
Jouw schat is hier vlak voor jou.

Het denken loslaten is een daad van heldhaftigheid.
Enkel het hart is in staat dit te doen.

Jij bent zo een minnaar
anders zou dit pad je nooit hebben gekozen.
Ontspan nu.
Het bestaan zelf steunt jou.

Binnenin je eigen lichaam
zijn er biljoenen cellen die de hele tijd samenwerken met elkaar.
Wanneer de mensen leren dit te doen, wordt deze planeet een paradijs.
Hou deze visie vast in je meditatie zodat ze werkelijkheid moge worden.

Gedurende diepe meditatie wordt donker getransmuteerd tot licht.
Deze alchemie is een voortdurend mysterie.

Jouw aanwezigheid nu op aarde maakt veel uit.

IG-hdr

The Invitation of the Divine

November 19, 2004

Think of a moment or a time in your life
when you felt very open and connected.
Bring that memory now into the present moment
and ask if it would reconnect you
with the depth of your being
with the love and silence in your heart.
Don’t do anything now
and just watch the opening happening.
Like some flowers every day in response to the sun.

The invitation of the divine is constant:
Wake up! Wake up!
Your treasure is right here in front of you.

Dropping the mind is a great act of courage.
Only the heart is able to do this.

You are such a lover
or this path would not have chosen you.
Relax now.
Existence itself is in support of you.
Within your own body billions of cells
are cooperating with each other peacefully all the time.
When humans learn to do this, this planet becomes a paradise.
Hold this vision in your meditation so it may become a reality.

During deep meditation dark is transmuted into light.
This alchemy is an ongoing mystery.

Your presence on earth right now is making a difference.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting